Trang chủ Các khóa học Khóa học Tin học văn phòng

Khóa học Tin học văn phòng

Giới thiệu về khóa học Tin học văn phòng

Cam kết khóa học trung tâm đào tạo skygateThành thạo các công cụ Word, Excel và Power Point

Cam kết khóa học trung tâm đào tạo skygateNắm vững nguyên tắc soạn thảo văn bản, căn chỉnh, trình bày khoa học

Cam kết khóa học trung tâm đào tạo skygateHiểu rõ các hàm trong Excel và sử dụng hiệu quả trong công việc

Cam kết khóa học trung tâm đào tạo skygateXây dựng các bản trình chiếu Power Point chuyên nghiệp

Cam kết khóa học trung tâm đào tạo skygateRèn luyện gõ bàn phím chuyên nghiệp, thuận tiện trong thao tác.

Cam kết khóa học trung tâm đào tạo skygateNắm được những phím tắt quan trọng giúp công việc được nhanh chóng và hiệu quả cao

Cam kết khóa học trung tâm đào tạo skygateTự chỉnh sửa được các lỗi thường gặp trong Office

Tin học văn phòng là nền tảng quan trọng mà bạn cần thành thạo để chủ động trong công việc và đạt được năng suất cao. 

Khóa học Tin học văn phòng tại Edugate bao gồm đầy đủ các nội dung về Word, Excel và PowerPoint. Giảng viên sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn thực hiện từng thao tác, đảm bảo các bạn dù mới bắt đầu cũng đều có thể làm được.

NỘI DUNG HỌC WORD 2010

Buổi 1Buổi 2Buổi 3Buổi 4Buổi 5Buổi 6Buổi 7

Giới thiệu giao diện Microsoft Word 2010

Đóng, mở, lưu 1 tài liệu

Một số thiết lập cơ bản ban đầu

Tab Home cơ bản

Paragraph - Indentation& Spacing

Giới thiệu bộ gõ Unikey và Font chữ

Copy và Paste

Thực hành bài tập tại lớp

Font (Ctrl + D)

- Giải thích cửa sổ Font: Tab Font

- Giải thích cửa sổ Font: Tab Advanced (chức năng thu-phóng khoảng cách chữ).

Bullet (đánh số, mục tự động)

- Đánh số tự động cho 1 danh sách.

- Tùy chỉnh Bullet

Tab Insert cơ bản

- Chèn 1 hình ảnh vào Word: 1 số tùy chỉnh hình ảnh cơ bản trong Word.

- Postion, Warp text, Crop hình ảnh trong Word.

- Chèn hình vẽ (Shapes), tùy chỉnh hình vẽ.

Cách đặt Tab

- Tab tự do.

- Giới thiệu cửa sổ Tab.

- Giải thích chức năng của Tab.

- Giải thích các mục trong cửa sổ Tab.

Thực hành bài tập tại lớp

Drop Caps

- Ký tự HOA đầu đoạn văn bản

Page Layout cơ bản

- Page Setup:

- Giải thích tab Paper: Chọn khổ giấy A4, A5 hoặc A3.

- Giải thích tab Margin: Margins và Orientation.

- Page Layout: Columns (Columns: Chia cột cho văn bản)

Table (Bảng)

- Chèn bảng

- Thao tác với bảng: chọn, thêm, bớt hàng/cột/ô.

- Table Properties.

- Borders and Shading

Thực hành bài tập tại lớp

Đóng khung, màu nền, watermark, Background cho văn bản

Tìm kiếm và thay thế

Show/Hide ký tự định dạng

Tab Insert nâng cao

Thực hành bài tập tại lớp

Page Layout nâng cao

Auto Correct Option và Autotext

Footnote và Endnote

Review

Tab Developer

Protect Document

Bài tập tại lớp

Mục lục tự động

Mail Merge: Trộn thư

Định dạng và in ấn

Thực hành bài tập tại lớp

Thực hành các bài tập buổi 7 được in trong tập tài liệu. Trao đổi, hỏi đáp các thao tác chưa thực hiện được.

NỘI DUNG HỌC EXCEL 2010

Buổi 8Buổi 9Buổi 10Buổi 11Buổi 12Buổi 13Buổi 14Buổi 15Buổi 16

Giới thiệu giao diện Microsoft Excel 2010

Đóng, mở, lưu 1 tài liệu

Tìm hiểu về Font chũ

Columns, Row, Cell

Alignment: căn chỉnh

Công thức đơn giản

Thực hành bài tập tại lớp

Các kiểu dữ liệu

Toán tử và hàm trong Excel

- Cách viết 1 công thức tính.

- Các thành phần của công thức: Hằng số, tham chiếu ô, tên ô (1 ô), các hàm, toán tử.

- Các toán tử số học: cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), phần trăm (%), lũy thừa (^).

....vv

- Ví dụ về hàm, cách dùng hàm.

Một số hàm cơ bản

- Hàm toán học: SUM (tổng), SUMPRODUCT (tổng các tích của 2 mảng).

- Hàm thống kê: AVERAGE (trung bình cộng), COUNT (đếm), MAX (tìm số lớn nhất), MIN (tìm số nhỏ nhất).

- Hàm thống kê có điều kiện: SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF...

- Hàm RANK

Thực hành bài tập tại lớp

Hàm điều kiện

- Hàm logic: AND, OR, XOR, NOT, TRUE, FALSE

- Hàm IF

- Lồng hàm

Địa chỉ

- Tương đối: không cố định hàng, cột

- Tuyệt đối: cố định hàng, cột

- Hỗn hợp: cố định hàng hoặc cố định cột

Hàm tra cứu:

- VLOOKUP, HLOOKUP

- MATCH, INDEX

- COLUMN, COLUMNS

- ROW, ROWS

Thực hành bài tập tại lớp

Sort: Sắp xếp

Filter: Lọc

- Lọc cơ bản

- Lọc nâng cao (Advanced)

Hàm xử lý chuỗi:

- LEFT, RIGHT, MID, LEN

- TRIM, VALUE, TEXT

Các hàm cơ sở dữ liệu:

- DAVERAGE, DCOUNT, DMAX, DMIN, DRODUCT, DSUM

Thực hành bài tập tại lớp

Đồ thị trong Excel

- Chart

- Sparklines

- Trendline

Phân tích dữ liệu

- Pivot Table

Thực hành bài tập tại lớp

Các hàm thời gian

- DATE, DATEIF, DAY,  MONTH

- NOW, TODAY, YEAR, EDATE, EOMONTH

- HOUR, MINUTE, SECOND, TIME

Các hàm tài chính:

- FV, PV, PMT, NPER

Tab Insert

Giới thiệu các công cụ còn lại trong Tab Insert:

- Picture, Shape, Text Box, Word Art, Equation, Symbol

Thực hành bài tập tại lớp

Định dạng theo điều kiện

- Conditional Formatting

Kiểm tra hợp lệ dữ liệu

- Data Validation

Data Cleaning

- Tìm trùng lặp

- Tìm lỗi

- Chuyển đổi dữ liệu

- Gộp

Tab Review

Tab View

- Workbook Views

- Show

- Zoom

- Window (Freeze Panes, Split, Hide, Unhide)

Thực hành bài tập tại lớp

Chuyển sang đơn vị cm

- File> Option> Advanced> Display (Rule Units)> cm

Page Layout

- Page setup, Margin, Header/Footer, Sheet

Một vài thiết lập cần biết trong Option

- Formulas> Calculation options> Workbook Calculation (Automatic, Manual (F9)).

- Save> Định dạng mặc định, thư mục lưu mặc định, tự động lưu sau khoảng thời gian được đặt sẵn

- Advanced:

+ Thay đổi chức năng Enter (enter -> up, down, left, right)

+ Print (High quality mode for graphics)

+ Display (Show this number of Recent Documents)

- Trust Center> Trust Center Setting> Protected View

Thực hành bài tập tại lớp

Một số tiện ích hỗ trợ Excel

- Tiện ích Excel dành cho nhà trường

- Kutools

Thực hành bài tập bổ sung trong tập tài liệu

Giải đáp các vấn đề thắc mắc

NỘI DUNG HỌC POWER POINT 2010

Buổi 17Buổi 18Buổi 19Buổi 20

Giới thiệu giao diện Microsoft Power Point 2010

Đóng, mở, lưu 1 tài liệu

Tìm hiểu Font chũ

Animations cơ bản

- Entrance: Các hiệu ứng xuất hiện

- Emphasis: Các hiệu ứng nhấn mạnh

- Exit: Các hiệu ứng biến mất

- Motion Paths: Hiệu ứng di chuyển đối tượng theo 1 đường

Animation Pane cơ bản

- Start on Click, Start With Previous, Start After Previous, Effect Option, Timing

Transitions

- Giới thiệu hiệu ứng chuyển trang

Thực hành bài tập tại lớp

Tab Insert

- Giới thiệu Tab Insert

- Cách chèn 1 file video vào Power Point

- Cách chèn 1 file audio vào Power Point

Tab Design

- Page Setup

- Themes

- Background

Thực hành bài tập tại lớp

Trigger

Sử dụng Trigger để lựa chọn thứ tự trình chiếu ngẫu nhiên

Thực hành bài tập tại lớp

Trình chiếu

- Tab Slide Show

In ấn

- Tab View

- File> Print...

Thực hành bài tập tại lớp

Tổng kết - Giải đáp thắc mắc

Khóa tin học văn phòng được soạn giáo trình riêng với các phần hướng dẫn kiến thức và bài tập thực hành cụ thể, sẽ giúp các bạn học viên học tập được thuận lợi, nhanh chóng tiếp thu kiến thức và thực hành hiệu quả.

 

ĐĂNG KÝ MỘT LẦN - HỌC TẬP TRỌN ĐỜI

Khi bạn tham gia bất kỳ khóa học nào tại Edugate bạn sẽ có đặc quyền là tham gia khóa học đó trọn đời. Bạn có thể đến học lại MIỄN PHÍ vào bất cứ thời gian nào nếu bạn quên kiến thức hoặc muốn cập nhật thêm kiến thức mới. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón các bạn!

HỖ TRỢ MỌI LÚC BẠN CẦN

Đội ngũ giảng viên Edugate sẵn sàng hỗ trợ kiến thức cho các bạn mọi lúc ngay cả khi bạn đã kết thúc khóa học Tin học văn phòng. Ngoài ra, chúng tôi có hệ thống các Bài viết và Video hướng dẫn rất chi tiết về chương trình học từ cơ bản tới nâng cao để bạn có thể xem lại bất cứ lúc nào.

 >> TIN HỌC VĂN PHÒNG LÀ NỀN TẢNG QUAN TRỌNG CHO CÔNG VIỆC <<

 

LỊCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG

trị giá khóa học, học phí khóa học Trị giá khóa học: 5.000.000đ

dang-ky-ngay-hom-nay Đăng ký ngay hôm nay chỉ còn: 2.500.000đ/khóa 20 buổi. 

lợi ích đăng ký học nhóm nhiều người Giảm tiếp 300.000đ/người cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Lịch học, lịch khai giảng khóa học  Lịch khai giảng:

Cam kết khóa học trung tâm đào tạo skygateLớp OFS69 (Sáng): Ngày 28/10/2019 – Lịch học thứ 2, 4, 6 (từ 8h30 – 10h30)

Cam kết khóa học trung tâm đào tạo skygateLớp OFC69 (Chiều): Ngày 28/10/2019 – Lịch học thứ 2, 4, 6 (từ 14h00 – 16h00)

Cam kết khóa học trung tâm đào tạo skygateLớp OFT69 (Tối): Ngày 28/10/2019 – Lịch học thứ 2, 4, 6 (từ 19h00 – 21h00)

Bình luận