Trang chủ Tổng hợp những công cụ giúp nghiên cứu quảng cáo Google Adwords

Tổng hợp những công cụ giúp nghiên cứu quảng cáo Google Adwords

Những công cụ phân tích quảng cáo Google Adwords là rất cần thiết trong việc phân tích đối thủ. Trong bài này Edugate giới thiệu tới các bạn những công cụ giúp nghiên cứu quảng cáo Google Adwords bao gồm mạng tìm kiếm và mạng hiển thị. Tuy chưa có nhiều thông tin cho thị trường Việt Nam nhưng những công cụ này sẽ mang tới cho các bạn những tham khảo hữu ích.

1. Công cụ nghiên cứu quảng cáo Paid Search (quảng cáo tìm kiếm)

Những công cụ này cho phép bạn biết hiện nay một website đang chạy quảng cáo cho các từ khóa nào trên các bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing) và nội dung quảng cáo mà họ sử dụng, landing page là gì và hiệu quả của các quảng cáo và chiến dịch đó ra sao. Tuy nhiên, hiện nay đa phần các công cụ này chỉ hỗ trợ các từ khóa cho thị trường nước ngoài (Mỹ, Châu Âu) và chưa có nhiều thông tin cho thị trường nhỏ như Việt Nam. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể sử dụng để tham khảo:

1. SpyFu: spyfu.com


2. Adgooroo: adgooroo.com  
3. KeywordSpy: keywordspy.com
4. iSpionage: ispionage.com

  
5. Keyword Competitor: keywordcompetitor.com
6. The Search Monitor: thesearchmonitor.com 
7. SEMRush: semrush.com

2. Công cụ nghiên cứu quảng cáo Google Display (quảng cáo hiển thị)

Những công cụ này cho phép bạn biết hiện nay một website đang chạy quảng cáo trên các kênh quảng cáo display, ad network nào, hình ảnh họ sử dụng cho quảng cáo là gì, quảng cáo xuất hiện trên các website nào, vị trí nào và hiệu quả, độ dài chạy quảng cáo của các chiến dịch đó là bao lâu. Cũng như mạng tìm kiếm, các công cụ này chưa có hỗ trợ nhiều thông tin cho thị trường Việt Nam, các bạn sử dụng để tham khảo:

1. iTracker: itracker.vn
2. What Runs Where: whatrunswhere.com
3. AdBeat: adbeat.com


4. Moat: moat.com
5. MixRank: mixrank.com

Tham khảo: Top 4 công cụ xếp hạng và phân tích Traffic của website

Bình luận