Các khóa học tại EDUGATE

Khóa học thiết kế website WordPress

Ngày khai giảng: 10/01/2019

Khóa học thiết kế đồ họa Photoshop

Ngày khai giảng: 07/01/2019

Khóa học Facebook Marketing

Ngày khai giảng: 11/01/2019

Khóa học SEO cơ bản - nâng cao

Ngày khai giảng: 07/01/2019

Khóa học Tin học văn phòng

Ngày khai giảng: 07/01/2019

Khóa học quảng cáo Google Adwords

Ngày khai giảng: 17/01/2019

Khóa học Online - Học trực tuyến

Ngày khai giảng: 07/01/2019

Kiến thức thiết kế

Khởi tạo trang chủ riêng trong WordPress

Trang chủ là trang rất quan trọng trên website và là trang cần được khởi tạo đầu tiên. Bình thường giao diện trang chủ của website WordPress sẽ hiển thị các bài viết mới nhất. Tuy nhiên, chúng ta có…

Marketing Online

Các chỉ số bạn nên biết khi chạy quảng cáo Facebook

1/ CPM – CPM cho biết chi phí để hiển thị quảng cáo 1000 lần trên Facebook. – CPM cho biết mức độ cạnh tranh quảng cáo trên Facebook theo thời gian, theo lĩnh vực  – Chỉ số này là…