Trang chủ [Video] Hướng dẫn chèn Video, bản đồ, fanpage vào website WordPress

[Video] Hướng dẫn chèn Video, bản đồ, fanpage vào website WordPress

Video, bản đồ và fanpage là những chức năng cần thiết cho website. Trong bài này Edugate sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách chèn Video, bản đồ, fanpage và thanh điều hướng vào website.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận