Tài liệu Facebook Audient Insight – Chân dung khách hàng

Facebook Audient Insight và Chân dung khách hàng là 2 tài liệu quan trọng với bất cứ ai chạy quảng cáo Facebook. Edugate chia sẻ với các bạn 2 tài liệu này, chúc các bạn thành công!

Facebook Audient Insight

Facebook Audient Insight

download skygate

Buyer persona

download skygate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *