Trang chủ [Video] Hướng dẫn chuyển website WordPress sang máy tính khác

[Video] Hướng dẫn chuyển website WordPress sang máy tính khác

Bạn đang thiết kế website WordPress trên Localhost của 1 máy tính và bây giờ bạn muốn chuyển  những website đó từ máy tính cũ sang máy tính mới. Video này dành cho bạn!

Chúc bạn thành công!

Bình luận